Grupurile vizate în mod direct sau indirect de rezultatele acestui proiect sunt următoarele:

-          instituţii / autorităţi din administraţia publică centrală şi locală

   Structurile administraţiei publice centrale şi locale (instituţii, autorităţi, agenţii) se confruntă cu lipsa unui personal specializat care să facă faţă provocărilor existente în administraţia publică românească şi să poată realiza cu succes misiunea structurilor pe care le conduc/din care fac parte.

 În acest sens, putem afirma că un personal bine instruit contribuie în mod direct la creşterea capacităţii administrative a instituţiei în care aceştia îşi desfăşoară activitatea[1]. Astfel, prin prezentul proiect se va constitui un program de formare postuniversitar adresat personalului de conducere din administraţia publică centrală şi locală

Având în vedere specificul programului de formare ce urmează a fi creat, aproximativ 50 de persoane din administraţia publică centrală şi locală vor participa anual.

 

-          personalul de conducere din structurile administraţiei publice centrale şi locale

  Participanţii la programul de formare postuniversitară Managementul politicilor publice, program creat prin prezentul proiect, sunt funcţionari publici de conducere şi personal contractual de conducere din administraţia publică centrală şi locală.

Estimam aprox. 50 de participanţi anual pentru fiecare program de pregătire postuniversitar.

Prin programele de pregătire a funcţionarilor de conducere, proiectul contribuie în bună măsură la creşterea gradului de profesionalism a acestora. Această categorie este asimilată funcţionarilor publici şi personalului contractual care vor aplica cunoştinţele de administraţie publică şi management în instituţiile şi celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale.

Astfel, prezentul proiect urmăreşte rezolvarea uneia dintre principalele cauze care stau la baza unei administraţii locale şi centrale cu performanţe scăzute, şi anume slaba pregătire a funcţionarilor publici.
[1] A se vedea Legea descentralizării nr.195/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, definiţia capacităţii administrative

Ultima modificare: luni, 1 noiembrie 2010, 12:42