Obiectiv general

 

Creşterea gradului de formare şi perfecţionare a personalului din administraţia publică centrală şi locală

Scop

 

Adaptarea programelor de pregătire postuniversitară la cerinţele pieţei forţei de muncă din administraţia publică românească

 

Ultima modificare: luni, 1 noiembrie 2010, 12:36