Numele organizaţiei partenere

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Cod de înregistrare fiscală

4305849

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

Nu este cazul

Adresa poştală a instituţiei

Cluj-Napoca, 400084, str. M. Kogălniceanu, nr. 1,

Adresa de e-mail a instituţiei

staff@staff.ubbcluj.ro

Web page

www.ubbcluj.ro

Tipul organizaţiei

Instituţie publică - universitate de stat înfiinţata prin lege.

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Marga Andrei

Funcţia reprezentantului legal

Rector

Date de contact ale reprezentantului legal

(tel/fax/e-mail)

 

 

                 Număr de telefon

+40264.405.300

Număr de fax

+40264.591.906

Adresă de e-mail

amarga@staff.ubbcluj.ro

 

 DESCRIEREA PARTENERULUI

UBB este instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină ­ în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională ­ dezvoltarea unor componente culturale specifice.

Departamentul de Administraţie Publică (DAP) al Universităţii Babeş-Bolyai a fost creat în anul 1996 pe baza unor proiecte internaţionale finanţate de Uniunea Europeana (TEMPUS) şi Statele Unite ale Americii şi s-a axat pe abordare interdisciplinară în studiul administraţiei publice. DAP operează şi un număr de programe de masterat cu următoarele specializări: Dezvoltare Comunitară, Managementul Financiar al Comunităţilor Locale precum şi Managementul ONG-urilor. Aceste programe au fost create şi implementate în urma unor parteneriate instituţionale cu universităţi europene şi americane: Michigan State University, Graduate School of Public Affairs, National Association of Schools of Public Affairs and Administration, Florida International University, şi School of Urban Affairs & Public Policy, University of Delaware. Acest program de masterat a fost acreditat de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) şi este primul program universitar românesc de administraţie publică acreditat european.

De mai bine de zece ani DAP realizează cursuri de perfecţionare pentru funcţionarii din administraţia publică românească. Acestea sunt de două feluri: programe de formare postuniversitare şi masterat. DAP operează în prezent un program de masterat cu durata de un an destinat funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie din zona Transilvaniei.

DAP şi-a dezvoltat de-a lungul timpului o structură proprie de cercetare şi anume Centrul de Cercetare în Administraţia Publică (CCAP). Prin intermediul acestuia au fost derulate în ultimii 7 ani cercetări diverse, vizând atât contextul românesc (reforma legislativă şi managerială în domeniul administraţiei publice, dezvoltarea abilităţilor necesare pentru analiza de politici publice, politica de mediu, etc.) cât şi abordări comparate (de exemplu, studii comparative elaborate între 2001-2002 vizând procesul de elaborare a bugetelor locale în România, Ungaria şi Polonia). Un alt domeniu important în care CCAP a elaborat studii îl reprezintă reforma managerială în administraţia publică din România.


Menţionam, de asemenea, că DAP editează una din puţinele reviste ştiinţifice de administraţie publică din ţară şi anume Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative (revistă CNCSIS, categoria B+), disponibilă online la adresa www.rtsa.ro.

 

Având în vedere cele prezentate mai sus cât şi faptul că cele două instituţii de învăţământ superior dovedesc, după cum se poate observa, preocupări comune în domeniul de cercetare al administraţiei publice din România, fiind preocupate de crearea unei oferte de învăţământ superior şi postuniversitar care să contribuie la formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici din structurile administraţiei publice centrale şi locale, considerăm oportună colaborarea celor două instituţii în prezentul proiect. În acest fel, eforturile comune ale celor doi parteneri vor aduce un plus de experienţă şi profesionalism în realizarea activităţilor propuse.

 

 

Ultima modificare: luni, 1 noiembrie 2010, 12:33