1.1 SOLICITANT

Numele organizaţiei

Academia de Studii Economice

(prin Facultatea de Management, Catedra de Administraţie şi Management Public)

Cod de înregistrare fiscală

4433775

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

-

Adresa instituţiei

Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, Cod: 701631

Adresa oficială de e-mail a instituţiei

rectorat@ase.ro

Web page

www.ase.ro

 

1.2 STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI 

Completaţi conform actului de înfiinţare şi temeiul legal.

Academia de Studii Economice din Bucureşti a fost înfiinţată în baza legii promulgate prin Decretul Regal nr. 2972 din aprilie 1913, publicată în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913, sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Academia de Studii Economice din Bucureşti şi-a primit actuala denumire în anul 1967.

Academia de Studii Economice din Bucureşti este universitate de stat, instituţie de învăţământ superior (UNI), cercetare, asistenţă de specialitate şi formare continuă.

Academia de Studii Economice din Bucureşti este o comunitate universitară distinctă ce funcţionează în baza Constituţiei, legislaţiei din domeniul învăţământului şi a celorlalte reglementări în domeniu din România.

Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi desfăşoară activitatea intr-un spaţiu universitar propriu, cu un buget format din sumele alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi din surse proprii. Academia de Studii Economice din Bucureşti are autonomie şi libertate universitară, potrivit legislaţiei in vigoare.

 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL

Persoana care are dreptul să semneze şi să reprezinte organizaţia. În cazul în care persoana nominalizată aici nu este ordonatorul/principal/secundar/terţiar de credite se va anexa acestei cereri actul administrativ prin care a fost desemnat/ i s-a delegat această calitate.

Nume şi prenume

Roşca Gh. Ion

Funcţie

Rector

Număr de telefon

+4021 319 19 01

Număr de fax

+4021 319 18 99

Adresă de e-mail

rectorat@ase.ro

 

1.4 PERSOANA DE CONTACT

Persoana nominalizată de instituţia dumneavoastră ca manager de proiect.

Nume şi prenume

Profiroiu Marius

Funcţie

Şeful Catedrei de Administraţie şi Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti

Număr de  telefon

Tel: +40 21.335.46.53/101

Fax: +40 21.335.02.53

Număr de  fax

Fax: +40 21.335.02.53

Adresă de e-mail

profiroiu@gmail.com

 

1.5 DESCRIEREA SOLICITANTULUI

a.       Precizaţi când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi care sunt principalele sale activităţi (maxim jumătate de pagină)

Încă din 1913, în conţinutul legii de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale si Industriale, promulgata prin Decretul Regal nr. 2978 din 6 aprilie 1913 publicata in M.O. nr. 12 din 13 aprilie 1913, Academia de Studii Economice din Bucureşti cultiva valorile ştiinţei şi culturii universale, ale ştiinţelor economice în special, precum şi ale celor juridice şi administrative. În baza nivelului de competenţă şi a responsabilităţii pe care le are faţă de societatea românească, Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi asuma misiunea:

-          de a forma şi perfecţiona personal calificat şi înalt calificat pentru domeniul economic, administrativ şi social;

-          de a promova spiritul gândirii libere, critice, al înnoirii cunoştinţelor economice, juridice si administrative;

-          de a dezvolta programe privind activitatea antreprenorială;

-          de a tezauriza şi difuza valorile culturii şi civilizaţiei umane;

-          de a apăra cadrul democratic universitar, întemeiat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în statul de drept.

 

 

Ultima modificare: luni, 1 noiembrie 2010, 12:29