DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII MANAGERIALE PENTRU IMPLEMENTAREA REFORMEI POLITICILOR PUBLICE