27-28 octombrie 2005 Imprimare E-mail

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ "REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE"

Facultatea de Management (ASE) – Catedra de Administraţie şi Management Public, Asociaţia Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică (ASIAP), LEADERS Romania şi British Council au organizat în perioada 27 – 28 Octombrie 2005 Conferinţa Internaţională ”Reforma Administraţiei Publice în contextul integrării europene”, în sala Aula Magna - ASE, Piaţa Romană nr.6.

Prin această manifestare ştiinţifică s-a urmărit asigurarea unui larg schimb de experienţă între specialişti din administraţie şi reprezentanţi ai mediului academic privind stadiul aplicării măsurilor de reformă şi a rezultatelor obţinute pe linia sporirii eficienţei şi eficacităţii activităţii administraţiei în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

Astfel, au fost aduse în prim plan cele mai importante aspecte ale reformei administraţiei publice din România şi s-au analizat ultimele evoluţii în acest domeniu. De asemenea, sesiunile au inclus şi prezentări ale unor lucrări pe tema reformei în administraţie, precum:
 • Guvernarea modernă;
 • Tendinţe privind reforma funcţiei publice în România;
 • Descentralizare şi dezvoltare economică locală.


Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi reprezentanţi ai Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti.

COMITETUL DE COORDONARE

 • Prof. univ. dr. Ion PLUMB – Decanul Facultăţii de Management, ASE Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU – Şef Catedră Administraţie şi Management Public, Facultatea de Management, ASE Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Călin HINŢEA – Şef Catedră Administraţie Publică, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj Napoca


COMITETUL DE ORGANIZARE

 • Lect. univ. dr. PROFIROIU Alina
 • Lect. univ. dr. POPESCU Gheoghe
 • Asist. univ. dr. POPESCU Irina
 • Asist. univ. dr. NICA Elvira
 • Asist. univ. drd. ABĂLUŢĂ Oana
 • Prep. Univ. drd. BURCEA Ştefan
 • GIBA Georgiana– Leaders Romania
 • Secretar NELEAPCĂ Lucica
 
< Precedent   Urmator >
[ Inapoi ]