Cuvânt înainte Imprimare E-mail
 

Director Departament Administrație și Management Public,

Conf. univ. dr. Cristina Alpopi

O administrație transparentă și un management public eficace reprezintă condiții pentru dezvoltarea economică și socială a unei țări. Pornind de la această premisă, Departamentul de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București urmărește să devină un centru de referință pentru cercetarea științifică și activitatea didactică din acest domeniu.”

Printre obiectivele colectivului  nostru trebuie să stea următoarele:

- dezvoltarea activității de cercetare pentru a atinge performanța în domeniul administrației și managementului public;

- perfecționarea permanentă a structurii planului de învățământ și a programelor analitice ale disciplinelor circumscrise departamentului;

- crearea climatului organizațional care să favorizeze potențialul creativ al membrilor. 

Pentru realizarea acestor obiective se va acorda o atenție sporită adaptării potențialului uman al departamentului la exigențele impuse de activitatea de cercetare și didactică, colaborării cu celelalte departamente din cadrul Academiei de Studii Economice București, cu cadre didactice și cercetători din țară și străinătate, precum și cu administrația centrală și locală din țara noastră.
 
Urmator >
Copyright 2018 Departamentul de Administratie si Management Public.