Master Imprimare E-mail

Master stiintific

Administratie si management public (2 ani)

Programul "Master in Administraţie şi Management Public" dezvoltă dimensiunea managerială, economica şi juridică a pregătirii studenţilor in contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona schimbările determinate de procesul reformei în general şi de a gestiona interesele instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi ale spaţiului administrativ european.
Planul de învăţământ al cursului "Master în Administraţie şi Management Public" este echilibrat pe cele 4 semestre:

-   În primele 2 semestre, reprezentând anul I de masterat (download - versiune Word ), studentii vor studia discipline care fac parte din asa-numitul „trunchi comun”

-   În semestrele 3 si 4, studenţii au posibilitatea alegerii dintre cele patru trasee de specializare:

-   Politici publice (download - versiune Word )

-   Administraţie publică europeană (download - versiune Word )

-   Management public în sistem european (download - versiune Word )

-   Management urban (download - versiune Word )

Fiecare traseu de specializare are la baza cerintele cerute de competenţele generale şi de specialitate necesare viitorilor specialisti in administratia publica şi cu necesităţile pieţei forţei de muncă.

Acest program este realizat de profesori cu experienţă şi prestigiu în domeniul administraţiei publice, managementului public şi integrării europene având sprijinul universităţilor partenere:

-   Martin School of Public Policy, USA (MSPP) - www.martin.uky.edu
-   Department of Management, Monash University, Australia (MgtMon) - www.buseco.monash.edu.au
-   Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas, Universidad Carlos III Madrid, Spain (UCIII) - www.uc3m.es
-   Institut d’Etudes Politiques, Toulouse, France (IEP) - www.sciencespo-toulouse.fr
-   Universite de Limoges, France (ULim) - www.unilim.fr
-   Radboud University Nijmegen, Holland (RUN) - www.ru.nl
-   Maastricht University, Holland (MA) - www.unimaas.nl
-   Ecole Nationale d`Administration Publique, Quebec, Canada - www.enap.ca

Prin misiunea asumată, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a ASE de pregătire a viitorilor specialişti în ştiinţe administrative, precum şi de cercetare ştiinţifică în domeniul administrativ, al managementului public şi urban şi al afacerilor europene.

Pentru mai multe informatii puteti consulta pagina www.master_amp.ase.ro

 

Master profesional (2 ani)

1. Administratie si integrare europeana

Misiunea programului:  Contribuie la formarea unui corp de manageri publici profesionişti cu abilităţi şi cunoştinţe în procesul de integrare europeană.

Scopul programului: Dezvoltarea din perspectivă practică şi teoretică a competenţelor profesionale ale managerilor publici.

Obiectivele programului:

-  Să permită masteranzilor să acumuleze cunoştinţe aprofundate privind administraţia publică şi să-şi însuşească practicile administrative moderne pentru o carieră profesională de succes în domeniu.
- Să îi pregătească pe masteranzi să aplice teoriile manageriale şi instrumentele de analiză, să-şi asume responsabilităţile ca manageri publici şi să-i pregătească pentru reforma administraţiei publice.

Disciplinele cuprinse în planul de învăţământ:

-   Guvernare modernă                   
-   Managementul proiectelor cu finanţare externă
-   Structuri administrative comparate           
-   Analiză şi comportament organizaţional
-   Gestiunea Fondurilor structurale           
-   Jurisdicţia comunitară
-   Serviciile şi pieţele publice la nivel european   
-   Managementul instituţiilor publice
-   Sistemul calităţii în instituţiile publice       
-   Instituţii şi politici europene   
-   Tehnici de negociere şi relaţii publice   
-   Management şi marketing urban
-   Simulări şi jocuri pentru administraţia publică
-   Auditul şi evaluarea proiectelor publice
-   Tehnici de corespondenţă în limbi străine
-   Practică de specialitate

Partenerii internaţionali ai programului:

-   Universitatea de Ştiinţe Sociale, Toulouse I, Franţa
-   Universitatea Carlos III, Madrid, Spania
-   Universitatea Monash, Australia
-   Martin School of Public Policy and Administration, SUA
-   École Nationale D`Administration Publique (ENAP), Quebec, Canada

Alte informaţii:

La concursul de admitere la masterat se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalenta acesteia, indiferent de specializarea, profilul, instituţia şi anul în care au obţinut diploma. Durata programului este de 4 semestre. Diploma de “Master în Administraţie Publică şi Integrare Europeană” se obţine la terminarea programului, în urma susţinerii unei lucrări de dizertaţie.

Modulele de curs se organizează şi în regim de cursuri de după-amiază sau de weekend.

 

2. Managementul public

Director curs
Prof. univ. dr. Ion VERBONCU

Misiunea programului Transmiterea de cunostinte economice, de administratie publica si management unor specialisti cu pregatire profesionala variata, aflati în ipostaze manageriale de vârf, absolut necesare integrarii în Uniunea Europeana.


3. Managementul serviciilor de sanatate

Director curs
Conf. univ. dr. Ion POPA

Mastere profesionale (1 an)

1. Managementul public

Director curs
Prof. univ. dr. Ion VERBONCU

Misiunea programului Transmiterea de cunostinte economice, de administratie publica si management unor specialisti cu pregatire profesionala variata, aflati în ipostaze manageriale de vârf, absolut necesare integrarii în Uniunea Europeana.


2. Managementul serviciilor de sanatate

Director curs
Lect. univ. dr. Ion POPA

Misiunea programului Transmiterea de cunostinte economice, de administratie publica si management unor specialisti din domeniul sanatatii, aflati în ipostaze manageriale de vârf, absolut necesare integrarii în Uniunea Europeana.

 
< Precedent   Urmator >
Copyright 2018 Departamentul de Administratie si Management Public.