Home
Cuvânt înainte
There is no translation available, please select a different language.
 

Director Departament Administrație și Management Public,

Conf. univ. dr. Cristina Alpopi

O administrație transparentă și un management public eficace reprezintă condiții pentru dezvoltarea economică și socială a unei țări. Pornind de la această premisă, Departamentul de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București urmărește să devină un centru de referință pentru cercetarea științifică și activitatea didactică din acest domeniu.”

Read more...
 
Administration and Public Management Department
Origins of the public administration specialisation

Even since 1913,  the founding act of the Academy of High Commercial and Industrial Studies, promulgated through the Royal Decree no. 2978 from the 6th of April 1913 published in the O.M. no. 12 from the 13th of April 1913 mentioned in the 1st article, letter c the mission of the specialisation- Public Administration: “educate public servants for the public administration`s economic needs”.

Starting with the academic year 1995- 1996 this tradition was renewed by creating the Public Administration specialization within the Management Faculty. Later, in 2003 the Administration and Public Management Department was created.
Read more...
 
Editura ASE
There is no translation available, please select a different language.
”Compartiment dinamic al primei şcoli superioare în domeniul economiei, Editura ASE asigură baza informativă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, manualul universitar în formă clasică şi electronică reprezentând o importantă sursă de documentare atât pentru studenţi, cât şi pentru specialiştii în economie ”. Acum puteți cumpăra online cărțile editurii ASE.
 
Copyright 2018 Departamentul de Administratie si Management Public.